Posts Tagged ‘ספריות’

איזה שימוש אפשר לעשות בבלוג בספריה?

14/03/2010

 אני לא עובדת בספריה כעת, ולא ברור לי אם אי פעם אעשה זאת…

אבל בכל אופן, אחד הרעיונות שלי לבלוג היה בנושא ספרים שאהבתי.

אני חושבת שזה מתאים לספריה לשלוח פוסטים בקשר לספרים מומלצים ו/או חדשים.  זה יכול להיות או ביקורת של קוראים (שיגישו על דף והאחראי יעלה לבלוג) או של הספרנית או של מישהו שלוקח על עצמו תפקיד זה.  מה שאני רציתי לעשות היה לדבר על ספר שאהבתי וכמו שאומרים במקצועות הטיפול "איפה זה פוגש אותי",  כלומר, מחשבות שונות ומשונות שעולות בעקבות הספר. 

(כמובן שאפשר גם לעדכן כך את הקוראים, אבל זה נראה לי פחות יעיל מאשר לשלוח להם sms או מייל, כי אם יש הודעה חשובה רוצים להיות בטוחים שזה מגיעה לאן שצריך ולא לחכות שיבואו אליך לקרוא את ההודעה.)

לכתוב  על ספרים זה יותר עבור הקוראים המתענינים, ואלו שאולי רוצים גם לשתף אחרים בהגיגים שלהם, וזה לא מוגבל לזמן מסויים, אין בו דחיפות.

לכן, בפוסטים הבאים שעלינו להעלות בשביל הקורס שלנו, אתמקד  בנושא זה של ספרים שאהבתי (ואז אוכל לשנות את שם הבלוג למשהוא מתאים לנושא כגון: "הספר פתוח והיד רושמת" )

מודעות פרסומת