Posts Tagged ‘מעשים טובים’

אני לא מאמינה שאני כאן!

12/03/2010

נודה באמת – פתחתי בלוג בהוראת המרצה בקורס במכללה….
חשבתי וחשבתי מה יהיה הנושא? נראה לי שהוא צריך להיות משהו שדי בוער בעצמותי, כדי שיהיה לי מה להגיד עליו….
אולי אכתוב עת המשפחה והבית?
אולי על ספרים יפים שקראתי?
אולי על דברים טובים שקורים בסביבה הקרובה או בחדשות?

כיוון שאפשר יהיה להחליף את השם…אני אמשיך לחשוב…ולהתייעץ עם חברים…

שבת שלום.

מודעות פרסומת